A way forward

De huidige gezondheidsproblematiek dat ons allen treft geeft ons de kans om onze levenskwaliteit opnieuw in beschouwing te nemen. De vraag tot het herbekijken van onze voedselketen dringt zich noodgedwongen op. Greta Thunberg kaart deze doet ons bewustzijn hierover bijzonder toenemen.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +32 495 27 22 34